U opštinskom Centru održana edukacija „Šta su knjige lake za čitanje“

U sredu 27. novembra u prostoru Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34 je održana edukacija „ŠTA SU KNJIGE LAKE ZA ČITANJE“.

Ovu besplatnu edukaciju za nastavnike, defektologe, vaspitače, studente i roditelje  je organizovalo Udruženje “Pomoć porodici” u saradnji sa opštinskim Centrom, kao partnerom ovog događaja.

U Srbiji se knjige lake za čitanje prvi put pojavljuju 2019. godine zahvaljujući organizaciji Pomoć porodici koja je, uz podršku Bokpil-a i FILI – Finnish Literature Exchange – pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja i kulture Finske, dobila licencu za prevođenje, adaptaciju i objavljivanje prvih šest knjiga lakih za čitanje. Knjige su objavljene na ćirilici.

“Opštinski Centar je prepoznao značaj promocije novih edukativnih sadržaja i načina da se svoj deci a posebno deci sa poteškoćama u razvoju olakša savladavanje veštine čitanja uvođenjem knjiga lakih za čitanje u dosadašnji koncept rada nastavnicima i roditeljima pre svega. Drago nam je da sa organizacijom “Pomoć porodici” možemo da ovu edukaciju učinimo dostupnom našim kolegama i da zajednički ohrabrimo i pripremimo decu za nove izazove obrazovanje”- kazala je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić zahvalivši se svim učesnicima na zainteresovanosti za ovu značajnu temu.

Na ovoj dragocenoj edukaciji ekspert iz Finske, dr Sabira Stalberg, rekla je da knjige lake za čitanje može da čita svako. Nema ograničenja u pogledu uzrasta ili nivoa veštine čitanja. U knjigama lakim za čitanje poglavlja su kratka, a slova su veća nego što je uobičajeno. Jezik je jednostavan i lak za razumevanje. Rečenice, redovi i reči nisu previše dugi. Reči nisu komplikovane. Sadržaj knjiga lakih za čitanje može biti lakši ili teži, ali jezik i način izražavanja čine knjigu lakom za čitanje.
Knjiga laka za čitanje može, kao i „obična“ knjiga, da govori o značajnim i teškim temama, može da pobudi na razmišljanje i postavljanje pitanja i analiziranje. Razlika u odnosu na „obične“ knjige je uglavnom u tome što je u knjigama lakim za čitanje jednostavniji jezik. Knjige lake za čitanje više se fokusiraju na događaje, nego na opisivanje. Drugim rečima, kaže dr Stalberg, knjige koje se lako čitaju su interesantne i uzbudljive!

Dr Stevan Nestorov, defektolog i pedagoški savetnik je objasnio kome su knjige namenjene i rekao da knjige lake za čitanje pomažu i podstiču čitanje. Posebno su korisne za decu koja uče i vežbaju da čitaju. Velika su pomoć i za decu koja slabo vide ili imaju teškoće sa pamćenjem. Knjige lake za čitanje su od velike koristi deci sa disleksijom i deci koja imaju teškoće u čitanju, teškoće u učenju i probleme sa pažnjom, korisne su i za decu sa autizmom koja uče da čitaju.

Knjige lake za čitanje pomažu nastavnicima da uključe sve učenike u odeljenju i namenjene su različitim uzrasnim grupama, od najmlađih do najstarijih.
Knjige lake za čitanje su korisne i za rad sa decom mlađeg školskog uzrasta jer pomažu deci da uvežbaju tehniku čitanja. Osim što su korisne da se primenjuju u školama, mogu se jednostavno koristiti i kod kuće za čitanje sa roditeljima, bakama i dedama i braćom i sestrama. Ljudi koji uče srpski jezik takođe mogu da koriste knjige lake za čitanje jer se kroz njih bogati svakodnevni rečnik i uči se korišćenje funkcionalno jezika u životnim situacijama.