Трибина „Аутизам и придружена стања” у oпштинском центру за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом

slika slika slika

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ био је домаћин трибине „Аутизам и придружена стања” коју је у  среду, 22. фебруара, организовало Београдско удружење за помоћ особама са аутизмом.

Учесници трибине добили су битне информације о симптомима који указују на сумњу да особа са аутизмом има неко придружено стање, а родитељи  ближа упутства коме да се у таквој ситуацији обрате за подршку.

Поред родитеља особа са аутизмом и стручњака из области образовања, здравства и социјалне заштите, трибини у Улици Милутина Миланковаића 34, присуствовали су и студенти Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду (ФАСПЕР) који  ће, како је речено, ускоро бити највећа професионална подршка породицама деце са аутизмом.

Директорка општинског Центра Милка Миловановић Минић, нагласила је да се родитељи, после дијагнозе која је сама по себи тешка, суочавају са препрекама на путу одгајања детета са аутизмом, те да је неопходно да стручна и шира јавност буду информисане о начинима помоћи и подршке у таквим ситуацијама.

Она је поручика родитељима да је Центар место у ком могу да изнесу проблем и добију смернице на који начин да га реше.

Проф. др Ненад Глумбић, редовни професор ФАСПЕР-а, рекао је да више од 70 одсто особа са аутизмом има нека придружена стања .

Аутизам се често комбинује са другим неуроразвојним поремећајима, као што су интелектуална ометеност и АДХД поремећај, рекао је др Глумбић и  указао на проблеме у организацији медицинских услуга, као и на низак степен превентивног рада са родитељима деце у таквим случајевима.

Председник удружења Мирко Гојић је истакао да је неопходна стална едукација наставника који у редовним школама предају деци са аутизмом и указао на проблем недовољаног броја педагошких асистената, док су се родитељи, кроз дискусију, осврнули на проблеме здравствене подршке одраслим особама са аутизмом.