Сарадња са Центром локалних услуга „Краљево“

slika slika

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ и Центар локалних услуга „Краљево“, успоставили су у понедељак 6. новембра, сарадњу која подразумева организацију заједничких догађаја посвећених видљивости рањивих група грађана, као и конференција, обука и округлих столова, ради повезивања и усавршавања стручних радника.

Протокол о сарадњи у име општинског Центра „Нови Београд“ потписала је директорка Милка Миловановић Минић, а у име Центра „Краљево“, директорка Милица Јелић.

На састанку су размењена искуства у раду и информације о планирању развоја система социјалне подршке у Краљеву и Новом Београду.

Директорка општинског Центра Милка Миловановић Минић је истакла да је Центар ослонац развоја социјалне политике општине Нови Београд, која се темељи на континуираном и правовременом информисању грађана о њиховим правима.

Она је истакла да се концепт рада Центра непрестано развија и прилагођава потребама грађана и удружења која оснивају грађани.

Општински Центар шири мрежу сарадње са партнерима на локалном нивоу и повезује их са представницима система образовања, здравства и социјалне заштите, користећи постојеће ресурсе и развијајући нове, што је суштина интегралне социјалне заштите.

Директора Центра „Краљево“ Милица Јелић је нагласила да тај Центар разноврсним услугама покрива потребе града Краљева, али да се потребе грађана мењају, те је потребно развијати додатне услуге и флексибилне моделе, због чега је сарадња са сличним Центром веома драгоцена.