Родитељи и учитељи на заједничком задатку у васпитању и образовању деце

slika slika slika

У време великих изазова одрастања и захтева савременог живота, родитељи и учитељи су на заједничком задатку у просесу васпитања и образовања деце, у ком је један од сегмената и избалансиран однос између љубави и презаштићености деце.

То је једна од кључних порука трибине о презаштићености деце у процесу васпитања и образовања, коју је у понедељак 19. јуна, организовао Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, у сарадњи са удружењем „Креативни учитељи“ и уз подршку ГО Нови Београд,

Трибини су присуствовали наставници у основним школама, васпитачи, студенти и родитељи ученика предшколског и основношколског узраста.  

Директорка Центра Милка Миловановић Минић, у уводној речи је истакла да су родитељи и учитељи природни савезници у процесу развоја, учења и сазревања сваког детета.

Да би се дошло до прихватљивог заједничког модела подршке у процесу васпитања и образовања, неопходно је разумевање улоге сваког појединца у развоју деце – истакла је Минић Миловановић.

Успостављање квалитетног односа родитеља и учитеља, базираног на разумевању различитих улога, према њеним речима, ствара услове да друштвена заједница подигне дигнитет и ауторитет сваког актера у том процесу, јер је заједнички циљ свих, срећно, правилно усмерено и самостално дете.

Момчило Степановић, дипломирани учитељ у ОШ „Бановић Страхиња“ у Београду, саветник и спољни сарадник при Школској управи Београд и Заводу за унапређивање образовања и васпитања Србије, говорио је о значају односа родитеља и наставника у процесу превенције презаштићености.

На основу дугогодишњег рада са малишанима од првог до четвртог разреда и личног родитељског искуства, Степановић је истакао да најуспешнији ученици нису најинтелигентнија деца, већ да су то деца која су самостална, вредна и одговорна.

Радне навике се развијају кроз подстицај детета на марљивост и упорност уз доследан васпитни утицај, закључио је Степановић.