Резултати  конкурса за излагачку сезону 2023. у Блок галерији

Резултати  конкурса за излагачку сезону 2023. у Блок галерији

 – Владан Љубинковић

– Садко Хаџихасановић, КАНАДА

– Нина Радоичић

– Павле Марјановић

– Јасна Гулан Ружић

– Миодраг Мишко Петровић

– Драган Предојевић

– Нада Арнаут, БиХ

– Дуња Брановачки

– Горан Кнежевић, БиХ

– Ивана Видић

– Ђорђе Аралица

– Андреј Крстић

– Бранка Лалић

– Наташа Јанковић

-Тамара Ждерић

– Никола Шиндик

– Фанита Барчот Николац / Милена Миленковић, Хрватска

– Тамара Вуковљак / Дора Анђелковић

– Томислав Петернек, РЕТРОСПЕКТИВА

–  медјународни пројекат АРТ ЦОМ 

– Вајарска секција УЛУПУДС-а