Решење о постављењу на положај начелника управе градске општине Нови Београд

Решење о постављењу на положај начелника управе градске општине Нови Београд
rešenje