Rani javni uvid u plan detaljne regulacije dela Surčinskog polja uz Savski nasip

Opština Novi Beograd i Gradska uprava objavljuju rani javni uvid u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 31. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, plan će biti izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 31. oktobra 2018. godine.

 

Plan detaljne regulacije