Ранг листа пристиглих пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из области социјалне политике и здравствене заштите и хуманитарног рада

  1. Форум младих са инвалидитетом Србије – 95 бодова, одобрена средства 1 900 000,00 динара
  2. Удружење Људи за људе – 90 бодова, одобрена средства 350 000,00 динара
  3. Удружење за едукацију и подршку – 85 бодова, одобрена средства 2 150 000,00 динара
  4. Друштво за церебралну и дечју парализу Нови Београд – 75 бодова, одобрена средства 100 000,00 динара
  5. Центар за инклузију, иновацију и интеграцију ИН Центар – 75 бодова, одобрена средства 150 000,00 динара
  6. Центар за развој инклузивног друштва ЦРИД – 70 бодова,  50 000,00 динара
  7. Центар за инклузивни развој и подршку – 55 бодова, нису одобрена средства
  8. Удружење Развојни системи Србије (Стоп хипертензији) – 50 бодова, нису одобрена средства
  9. Удружење Развојни системи Србије (Добар визус-задовољан човек) – 50 бодова, нису одобрена средства
  10. Удружење Центар за локалне услуге – 45 бодова, нису одобрена средства

Пројекти удружења Клуб кошаркаша у колицима „Сингидунум“ и Спортско удружење особа са инвалидитетом „Нови Београд“ нису разматрани јер нису у складу са темом конкурса.