Центар „Нови Београд“, пример добре праксе

slika slika slika slika

На конференцији „Виктомолошког друштва Србије“, поводом 16 дана активизма, у четвртак 23. октобра, у овкиру теме „Рационално коришћење постојећих ресурса у локалној заједници у циљу превенције и реакције на насиље“, као пример добре праксе, рад Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”, представила је директорка Центра Милка Миловановић Минић.

Општински Центар основан је 2015. године, одлуком скупштине ГО Нови Београд и реализује широк спектар активности, при чему се као доминантне издвајају:  подршка лицима из социјално осетљивих категорија становништва, повезивање деце, старих лица и особа са инвалидитетом, са значајним актерима заједнице.

Кад је реч о Новом Београду у погледу заштите жртава насиља презентован је и рад Полицијске станице Нови Београд и Градског центра за социјални рад – одељење Нови Београд.