Превенција и заштита жртава насиља захтева стручну и интегрисану подршку

slika slika

Представници општине Нови Београд, активно су учествовали у обуци коју Виктимолошко друштво Србије и Градски секретаријат за социјалну заштиту организују на тему превенције и заштите жртава насиља.

Пројекат под називом „Да жртве остану победнице: информиши, оснажи, подржи!“ усмерен је ка стицању основних знања за рад са жртвама, посебно са жртвама насиља у породици, сексуалног насиља и трговине људима.

Први део обимне обуке, организован је у хотелу Палас у Београду, 10. и 11. октобра, а други сет предавања биће организован 17. и 18. овог месеца.

Акценат је стављен на ставове стручњака у државним институцијама, установама, независним телима и организацијама цивилног друштва у Републици Србији о родној равноправности и родно заснованом насиљу, као и о искуствима у раду са жртвама родно заснованог насиља.

Током представљања учесника из општина, директорка Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ Милка Миловановић Минић, истакла је спремност општине Нови Београд да се активно укључи у креирање интегрисаног одговора на насиље, пре свега рањивих група којима припадају деца, жене, стари и особе са инвалидитетом.

Континуирано информисање грађана о облицима насиља, начинима да се оно пријави, жртве заштите, а насилницима пошаље јасна порука да је насиље законом забрањено, неопходно је и на локалном нивоу, истакла је Миловановић Минић.

Она је нагласила да општина Нови Београд активно сарађује са локалним актерима социјалне заштите, здравства и образовања, а посредством Центра и са Виктимолошким друштвом.