Предлог листе за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

Градска општина Нови Београд, Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, дана 03.11.2023. године, доноси  

ОДЛУКУ О ПРЕДЛОГУ ЛИСТЕ за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми са листом  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАНА 120
02. АРЧАБА АНАСТАЗИЈА 40

 

 

 

           Напомена: сви подносиоци пријава испуњавају услове предвиђене Јавним позивом за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, расписаним 18.07.2023. године, а број корисника на листи  условљен је износом одобрених средстава за расподелу.

           Ред првенства на листи утврђен је применом члана 4. и 5. Правилника о раду Комисије број II-404-4/А1/2023 од 17.07.2023. године.

У циљу утврђивања коначне листе реда првенства за доделу помоћи сви подносиоци пријава који су незадовољни овом одлуком, могу уложити  приговор Комисији  у року 15 (петнаест) дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

 

 

КОМИСИЈA  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Број: II-404-4/А3/2023;  03.11.2023. годинe

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

                                           Зорица Брадоњић