Предлог листе за доделу помоћи при куповини сеоске куће

Градска општина Нови Београд, Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности – мали грант (у даљем тексту Комисија), на седници одржаној дана 03.11.2023.године донела је: 

ОДЛУКУ О ПРЕДЛОГУ ЛИСТЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ОДОБРЕНА

Редни број                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   Број бодова


01.                                 ЗИЈУ ВАХИДЕ                                     90
02.                               АСЛАНИ РАМАДАН                            90/1
03.                               ИБРАИМИ ЂУЛИЈАНА                      90/2
04.                              ФЕРИТ КРАСНИЋИ                              70
05.                               МАКСУТИ НЕРМИНЕ                         70/106.                             ЂУРОВИЋ НЕМАЊА                             30
07.                              ХУСЕНИ ЕМРАХ                                     30/1
08.                              НЕШОВИЋ МИХАЈЛО                         30/2

 

 

Напомена: сви подносиоци захтева испуњавају услове предвиђене Jавним позивом за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању, објављеном дана 18.07.2023. године, а број корисника на листи условљен је износом одобрених средстава за расподелу. Ред првенства на листи утврђен је применом члана 4. и  5. Правилника о раду Комисије број II-404-3/А1/2023 од 17.07.2023. године.

У циљу утврђивања коначне листе реда првенства за доделу помоћи сви подносиоци пријава који су незадовољни овом oдлуком, могу уложити  приговор Комисији  у року 15 ( петнаест) дана од дана објављивања.  Комисија је дужна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење Приговора.

 

 

КОМИСИЈA  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Број: II-404-3/А3/2023;  03.11.2023. годинe

 

 

 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                            Ибро Ибрахимовић