Предлог листе реда првенства за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности

На основу члана 5. Уговора о сарадњи број Х-020-344 од 20.11.2023. године односно број 9-9/1363 од 15.11.2023.године, закљученог између Градске општине Нови Београд и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, као и члана 8. Правилника о раду Комисије (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица кроз доходовне активности (у даљем тексту Комисија) именована Решењем председника број: ХII-020-1/2023-241 од 24.11.2023. године објављује:

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ
АКТИВНОСТИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ БОДОВИ

1 ДРАЧА МИОДРАГ 80
2 ЉУБОЈА БОШКО 50

Напомена:
Сви подносиоци пријава, налазећи на листи, испуњавају услове предвиђене поновљеним Јавним позивом за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица на територији Градске општине Нови Београд кроз доходовне активности, објављеним дана 01.04.2024. године, а број корисника на листи којима је помоћ одобрена условљен је износом уговорених одобрених средстава за расподелу.
Ред првенства на листи утврђен је применом члана 5. и 6. Правилника број: II-404-7/А1/2023 од 27.12.2023. године.
Упутство о правном средству: у складу са чланом 17. став 1. Правилника незадовољне странке могу уложити приговор Комисији, на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе реда првенства.

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица кроз доходовне активности

Број: II-404-7-А7/2023; 28.05.2024 године

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Радојка Пуача