Подршка социјалном укључивању старијих Новобеограђана

slika slika slika

Удружење грађана Амитy које је чланица Националне мреже организација цивилног друштва „ХуманаС“, у сарадњи са општинским Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ започело је реализацију пројекта „Подршка социјалном укључивању старијих Новобеограђана“ који је подржан од стране Црвеног крста Србије.

Партнери у реализацији ових активности су Удружење грађана Амиту, Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, новобеоградске основне школе „Лаза Костић“ и „Ратко Митровић“, Дом здравља Нови Београд и Градски центар за социјални рад, одељење Нови Београд.

Прва од десет планираних активности је одржана у просторијама општинског Центра у ул. Булевар Милутина Миланковића 34. На овој радионици су учествовали ученици четвртог разреда О.Ш.“Лаза Костић“ и наши старији суграђани.

Пројекат је конципиран на основу кључних налаза истраживања о положају и потребама старачких домаћинстава Новог Београда, које смо спровели у првој половини 2017. године.

Област сарадње обухваћена овим пројектом односи се на следеће компоненте

  • реализацију међугенерацијских радионица намењених трансферу знања и вештина на којима учествују старије особе и ученици основних школа (ИВ разред) са циљем унапређења међугенерацијског разумевања, смањења јаза између генерација и стварања квалитетних социјалних веза међу генерацијама
  • реализацију саветодавно-едукативних услуга у саветовалишту намењених старијима из старачких домаћинстава и неформалним неговатељима старијих особа, са циљем давања доприноса достојанственијем и квалитетнијем животу старијих Новобеограђана као и пружању подршке неговатељима како би им се олакшао свакодневни живот посвећен нези члана домаћинства.
  • реализацију јавног догађаја, на крају школске 2017/2018 године, на нивоу општине Нови Београд, са заједничким програмом младих и старијих и продајном изложбом радова, направљених на радионицама, а у оквиру овог пројекта.

Структуиране заједничке активности ће олакшати њихово међусобно разумевање и прихватање и допринети стварању јачих социјалних веза између генерација. Такође, допринеће смањењу усамљености старијих, као и повећању толеранције млађих на различитости присутне међу генерацијама.