Подршка младима који излазе из система социјалне заштите или су у сукобу са законом

slika slika

Адекватна ресоцијализација младих који су били у сукобу са законом, могућа је само ако се обезбеде одговарајући услови за њихову интеграцију у заједницу – изјавила је данас Милка Миловановић Минић, директорка Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, након потписивања Протокола о сарадњи тог центра и Завода за васпитање деце и омладине Београд.

У име Завода, Протокол је потписала директорка Анита Бузејић Шубарић.

Као установа локалног карактера, општински Центар је према речима Миловановић Минић, ресурс установама социјалне заштите на територији града Београда у погледу интеграције њихових корисника и повезивања са грађанима.

– У сарадњи са установама и инстутуцијама, Центар континуирано ради на стварању предуслова за деинституционализацију, не заборављајући ни младе без адекватног родитељског старања који су повредили закон или су учионици друштвено неприхватљивих дела. Прилагођавање се остварује кроз постепену промену ставова средине према тим младим људима који заслужују нову шансу да промене понашање и буду активан део заједнице – рекла је Миловановић Минић, додајући да су млади будућност Београда и Србије и да зато заслужују  посебну пажњу и подршку.

Директорка Завода је истакла да је тој установи система социјалне заштите за смештај деце која имају поремећаје у понашању или су у сукобу са законом, од огромног значаја ослонавц на ресурсе које пружа локална заједница.

-Тим младим људима је потребна подршка у виду разних едукација, радионица, програма праске, оспособљавања и осамостаљивања за живот у заједници – истакла је  Бузејић Шубарић.