Оглас за издавање места за постављање преостала 33 места тезги за продају робе прикупљањем писмених понуда у оквиру сталне манифестације ГО Нови Београд „Пролећна манифестација“ у периоду од 10.04.2017. до 15.05.2017. године

Комисија за спровођење поступка јавног оглашавања  ОГЛАШАВА  да ће одабир корисника за преостала 33 (тридесетри) места.

Текст огласа је у нставку. Истоветан текст се налази и на огласној табли ГО Нови Београд.

 

Пролећна манифестација