Одржана трибина „(Не)ефикасни модели третмана особа са аутизмом“у организацији општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом

slika slika

У сали 1 општине Нови Београд  је одржана трибина под називом „(Не)ефикасни модели третмана особа са аутизмом“ којој је присуствовао велики број родитеља, стручњака и студената.

Трибину је организовало Београдско удружење за помоћ особама са аутизмом у сарадњи са општинским Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“. На трибини је говорио Проф. др Ненад Глумбић, редовни професор Универзитета у Београду, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Председник Београдског удружења за помоћ особама са аутизмом, Мирко Гојић је поздравио све присутне и истакао значај сарадње са Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“у организацији оваквих скупова најавивши  ускоро нове трибине на теме закојима су пре свега родитељи исказали заинтересованост. Великом броју присутних учесника обратила се директорка Центра, Милка Миловановић-Минић нагласивши улогу општинског Центра у развоју социјалних услуга на општини Нови Београд и да просторне капацитете које је општина уступила и прилагодила рањивим групама грађана и удружењима која их окупљају треба максимално користити како би највећи број оних којима је подршка и помоћ потребна био обухваћен бесплатним  програмима подршке. Позвала је све присутне стручњаке и родитеље да делегирају будуће теме о којима желе да сазнају више на оваквим и сличним скуповима као и да дају своје предлоге како на ефикаснији начин да се искористе расположиви капацитети општинског Центра.

У оквиру излагања обрађене су теме: Избор третмана. Како препознати превару? Да ли су сви третмани подједнако ефикасни? Да ли је сваки третман прикладан за сваку особу са аутизмом? Због чега се научно засновани третмани не примењују у пракси?

У свом излагању проф. Глумбић је посебно истакао:

  • У избору тремана пре свега би се требало ослонити на оне интервенције чија је ефикасност заснована на доказима.
  • Са раном интервенцијом треба почети што пре.
  • Најбоље резултате дају бихевиорални приступи.
  • У раду је потребно обезбедити визуелну подршку и јасну организацију.
  • Ефикасан третман увек се базира на сарадњи са родитељима.
  • Третмани са недовољним степеном доказане ефикасности могу се користити само као додатни (комплементарни).

• Интервенције које су доказано штетне, као и оне облике нестандардних третмана којима се гарантују драматичне промене у клиничкој слици требало би избегавати.