Одржана радионица о превенцији усамљености у општинском Центру

slika

У среду 23. октобра у просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ У УЛ.Булевар Милутина Миланковића 34, одржана је инклузивна радионица о превенцији усамљености кроз практичну интеракцију наших најмлађих и најстаријих уз учешће и допринос особа са инвалидитетом. Ова радионица је наставак активносту општинског Центра и општине Нови Београд на успостављању здравог међугенерацијског дијалога, солидарности и толеранције.

Учесници ове радионице били су ученици О.Ш.“Лаза Костић“ са својим  проф. музичког васпитања Милетом Ђурићем, наши најстарији корисници беплатних програма, чланови фолклорне групе КУД „Јелече“, координатор спортских активности особа са последицама церебралне парализе, председник локалног удружења за помоћ особама са церебралном парализом Обреновца, Душан Матијевић и наша уважена гошћа из Бањалуке, песникиња Неда Гаврић.

У геронтологији се као једна од појава везаних за старење истражује и анализира усамљеност старијих људи. Према истраживањима, у Енглеској и Америци, више од половине старијих особа, осећа се понекад или често усамљено, а према истраживањима код нас у Србији, 41% старијих се понекад осећају усамљено, а 28% њих се тако осећају често, врло често или стално. Стога је усамљеност старијих јавно друштвени проблем. О усамљености се говори са аспекта доживљаја старијих особа то јест о емоционалној усамљености и социјалној изолацији. Усамљено и искључено се врло често осећају и особе са инвалидитетом али о усамљености често говоре и деца притиснута убрзаним, урбаним темпом живота због ког не проводе довољно времена у игри са вршњацима, у заједничким тренуцима са родитељима као и родбином а поготову изостаје заједнички проведено време са бакама и декама.

Ову предивну радионицу снимила је екипа ТВ Прва као пример добре праксе и ангажовања локалних партнера под покровитељством општине Нови Београд у превенцији усамљености различитих старосних и рањивих група.

У Србији, нажалост, није у довољној мери организован приступ усмерен на повећање укључености старијих лица, како у формални тако и у неформални живот локалне заједнице, како би се унапредио квалитет живота у току старења показују резултати анализе различитих организација цивилног друштва, стуковних организација и независних институција.

„Усамљеност старих је велики друштвени и јавни проблем. По осећају усамљености за старима готово нимало не заостају особе са инвалидитетом посебно када се оконча процес образовања, смањи фреквенција социјалних контаката и када њихови родитељи постају све старији…општина Нови Београд је пример добре праксе превенције усамљености кроз социјалне акције на делу посебно оне које се свакодневно организују у нашем Центру у сарадњи са различитим локалним партнерима!“- казала је директорка општинског Центра Милка Миловановић-Минић о превенцији усамљености.