Oдлука о предлогу листе подносилаца пријава за доделу помоћи у грађевинском материјалу којима је помоћ одобрена

Комисијe за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (у даљем тексту Комисија), на седници одржаној дана, 09.10.2023. године донела је:

 

О Д Л У К У

О ПРЕДЛОГУ ЛИСТЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ОДОБРЕНА

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ТОМИСЛАВ ЛОНЧАРЕВИЋ                                  20

 

      Напомена:  Подносилац захтева испуњава услове предвиђене Јавним позивом за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба лица расељених са КИМ са пребивалиштем/боравиштем на територији Градске општине Нови Београд доделом пакета грађевинског материјала, објављеним дана 14.09.2023. године, а број корисника на листи условљен је износом одобрених средстава за расподелу. Ред првенства на листи утврђен је применом члана 4. и  5. Правилника о раду Комисије број II-404-5/А1/2023 од 17.07.2023. године и изменом члана 3. предметног Правилника од 13.09.2023.године

У циљу утврђивања коначне листе реда првенства за доделу помоћи сви подносиоци пријава, који су незадовољни овом Одлуком, могу уложити  приговор Комисији  у року 15 ( петнаест) дана од дана објављивања.  Комисија је дужна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење Приговора. 

 

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (у даљем тексту Комисија)

 

Број: II-404-5/А3/2023 ; 09.10.2023. годинe

 

                                ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

                       Зорица Брадоњић