Oдлука о предлогу листе подносилаца пријава за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом

Градска општина Нови Београд, Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности – мали грант (у даљем тексту Комисија за избор корисника), на седници одржаној дана 22.04.2024.године донела је:

О Д Л У К У
О ПРЕДЛОГУ ЛИСТЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ОДОБРЕНА

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова

01. МАКСУТИ САДИК 100

Напомена: сви подносиоци захтева испуњавају услове предвиђене Jавним позивом за доделу средстава за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању, објављеном дана 25.12.2023. године, а број корисника на листи условљен је износом одобрених средстава за расподелу. Ред првенства на листи утврђен је применом члана 4. и 5. Правилника о раду Комисије број II-404-9/А1/2023 од 12.12.2023. године.
У циљу утврђивања коначне листе реда првенства за доделу помоћи сви подносиоци пријава који су незадовољни овом oдлуком, могу уложити приговор Комисији у року 15 ( петнаест) дана од дана објављивања. Комисија је дужна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење Приговора.

КОМИСИЈA ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Број: II-404-9/А3/2023; 22.04.2024. годинe

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зорица Брадоњић