Одлука о предлогу листе о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском

Комисијa за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, дана 03.10.2023. године, доноси  

ОДЛУКУ  О ПРЕДЛОГУ ЛИСТЕ

о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу  (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом са листом  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ЉУБОЈА БОШКО 80
02. МАРЧИНКОВИЋ ГОРДАНА 70

 

Напомена: сви подносиоци пријава испуњавају услове предвиђене Јавним позивом за доделу средстава за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, кроз куповину 3 сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности, расписаним 18.07.2023. године,а број корисника на листи  условљен је износом одобрених средстава за расподелу.

Ред првенства на листи утврђен је применом члана 4. и 5. Правилника о раду Комисије број II-404-2/А1/2023 од 17.07.2023. године.

У циљу утврђивања коначне листе реда првенства за доделу помоћи сви подносиоци пријава који су незадовољни овом Одлуком, могу уложити  приговор Комисији  у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања.  Комисија је дужна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење Приговора.

КОМИСИЈA  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

Број: II-404-2/А3/2023;  03.10.2023. годинe

 

                           ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

                         Радојка Пуача