Обавештење за кориснике породичне инвалиднине и лица која су остварила статус борца

Обавештавамо све кориснике породичне инвалиднине и лица која су остварила статус борца а која имају пребивалиште на територији општине Нови Београд да могу преузети своје легитимације уз претходну најаву на телефон 011/3106-817.

Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата ће бити накнадно обавештени о начину преузимања легитимација.