ОБАВЕШТЕЊЕ ОБУСТАВА РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

На основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације обавештавамо грађане да се у Градској општини Нови Београд обуставља рад са странкама путем непосредног контакта.

Грађани своје поднеске могу оставити у кутију постављену у приземљу зграде Општине или поднети на мејл opstinskauprava@novibeograd.rs

 

За све иформације у вези са својим предметима и захтевима грађани могу да се обрате на следеће бројеве телефона:

 

Одељење за имовинско-правне послове
тел. 3106-867 или 3106-871

 

Одељење за инспекцијске послове

gradjanininspektor@novibeograd.rs

 

Одељење за општу управу
тел. 3106-779

 

Правна помоћ 069/8808-304

 

Одељење за друштвене делатности

тел. 3106-815 или 3106-817

 

Одељење за грађевинске, комуналне послове и озакоњење објеката

Одсек за грађевинске послове: тел: 3106-884

 

Одсек за комуналне послове: тел: 3106-730; 3106-840

 

Одсек за озакоњење објеката: тел: 3106-879