Obaveštenje o stupanju na snagu Odluke o kućnom redu u zgradama

Skupština grada Beograda donela je ODLUKU O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA („Sl. list grada Beograda“ br. 101/19), koja je stupila na snagu 20. novembra 2019. godine.

Tekst odluke:

Obaveštenje o odluci o kućnom redu