Oбавештење о расписивању расписивању избора за чланове националних савета националних мањина, који ће се одржати дана 04. новембра 2018. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе донело  је одлуку о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина, који ће се одржати дана 04. новембра 2018. године. 

У складу са чланом 47. став  3. Закона о националним саветима националних мањина и чланом 3. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Сл. гласник РС“, бр. 61/2018), упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми Управи Градске општине Нови Београд, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

 

Текст обавештења:

Обавештење о Савету за националне мањине