Обавештење о раном јавном увиду у план детаљне регулације за подручје:

Обавештење о раном јавном увиду у план детаљне регулације за подручје између комплекса Топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке, Градска општина Нови Београд, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе, у улици 27. марта број 43 -45 (сала II у сутерену) у периоду од 06.03.2017. до 20.03.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предлиженим решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова,  у згради Градске управе, у улици 27. марта броја 43-45 (сала II у сутерену).

Писана мишљења нс предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам  и грађевинске послове, улица Краљице Марије бр. 1, најкасније до 20.03.2017. године.