Обавештење о раном јавном увиду у план детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – УШЋЕ

Обавештење о раном јавном увиду у план детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – УШЋЕ, Градске општине Нови Београд – Земун , изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе, у улици 27. марта број 43 -45 (сала II у сутерену) у периоду од 17.05.2017. до 01.06.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, План ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова,  у згради Градске управе, у улици 27. марта броја 43-45 (сала II у сутерену).

Писана мишљења нс предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам  и грађевинске послове, улица Краљице Марије бр. 1, најкасније до 01.06.2017. године.