Обавештење о подели индустријске соли

Обавештавамо вас да ће Градска општина Нови Београд дистрибуирати индустријску со радним данима од 8 до 16  сати у згради општине, Булевар Михаила Пупина 167 (гаража) и у Месној заједници “Бежанијски блокови”, ул. Др Ивана Рибара 91 од 10 до 16 сати. 

Напомена: индустријска со је пакована у кесе од 5 кг.

УПОЗОРEЊЕ: индустријска со не може се користити у исхрани и служи искључиво за сузбијање снега и леда.