Obaveštenje o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta

Obaveštenje o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta

Obavestenje obustava rada na salterima