Обавештење о објављивању Јавног позива за куповину 20 сеоских кућа за избегла лица са територије ГО Нови Београд

Обавештење о Јавном позиву
за избор корисника за доделу помоћи за решавање 
стамбених потреба избеглица при куповини 20 сеоских кућа
са окућницом и доделе пакета помоћи 

Градска општина Нови Београд ( у даљем тексту Општина) обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 20 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 10.01.2017.године на огласним таблама Општине и месних заједница Општине и на интернет презентацији Општине www.novibeograd.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине, кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од 10.01.2017. године до 24.02.2017. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 011/3106-814 или код повереника за избеглице на адреси: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, први спрат, Кабинет грађана.