Обавештење о обавезном уклањању снега и леда

Поштовани суграђани обавештавамо Вас да је одредбама чланова 32-37.  Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Београдa“ бр. 10/11, 60/12…11/15, 61/15, 75/16, 19/2017, 50/18 и 92/18) прописано да се у циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано одвијање живота уграду у зимском периоду, са одређених површина јавне намене и површина у јавномкоришћењу обавезно уклања снег и лед, као и леденице са кровова и истуренихделова зграда.  

Апел суграђанима за уклањање снега и леда