Обавештење о јавној презентацији  Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система – I етапа

Обавештење о јавној презентацији  Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система – I етапа можете видети овде :

OBAVEŠTENJE O JAVNOJ PREZENTACIJI