Обавештавају се грађани Новог Београда који имају бирачко право

 да до закључења бирачког списка, 17.03.2017. године, до 24,00 часа, могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка. 

Од закључења бирачког списка, тј. од 17.03.2017. године. године, па до 29.03.2017. године у 24 часа, односно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Oд проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу потребни докази.

Бирачи са пребивалиштем на територији општине Нови Београд, који имају боравиште у иностранству, могу најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 11.03.2017. године, преко дипломатско-конзуларног представништа Републике Србије, поднети Управи градске општине захтев за давање обавештења који су о њима уписани у бирачки списак, као и захтев  да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Грађани који желе да гласају по месту боравишта, могу најкасније до 11.03.2017. године, поднети захтев Управи градске општине да се у бирачки списак упише податак да ће гласати према месту боравишта.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна  у бирачки списак, вршиће се у згради Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, шалтер сала, у времену од 08,00 до 19,00 часова сваког радног дана и суботом и недељом од 09,00 до 15,00 часова.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Обавештење за грађане