Naziv Novi Beograd

Naziv Novi Beograd prvi put se pominje po istoimenoj kafani vlasnika Petra Kokotovića, otvorenoj 1924. u ulici Tošin bunar. Nešto kasnije, 1939. godine izlazi u Zemunu i prvi broj nedeljnog lista „Novi Beograd“.

Izgradnju Novog Beograda započele su omladinske radne brigade 1948, a opština je obrazovana 1953.