Lokalni izbori 21. jun 2020.

Lista Aleksandar Šapić – Naš predsednik opštine Novi Beograd pobedila na Novom Beogradu

Na sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd održanoj 9. jula 2020. godine, a nakon ponovnog prebrojavanja svih glasačkih listića sa svih 142 biračka mesta na teritoriji opštine Novi Beograd po prigovoru i zahtevu Srpske napredne stranke, utvrđeni su i objavljeni rezultati izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd na 142 biračka mesta na teritoriji naše opštine. Pobedu je odnela lista Aleksandar Šapić – Naš predsednik opštine Novi Beograd sa osvojenih 43% glasova što je 23 mandata, dok je lista Aleksandar Vučić  – Za našu decu osvojila 42% glasova odnosno 22 mandata. Treće mesto u sazivu buduće Skupštine gradske opštine Novi Beograd zauzela je lista Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma sa osvojenih 7%, odnosno četiri mandata. Lista DR Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka osvojila je 2% glasova, dok je lista Srpska desnica – Znamo se, rasli smo zajedno – Miša Vacić osvojila 1% glasova, i ove dve pomenute liste nisu prešle cenzus i nemaju osvojene mandate na ovim izborima. Nevažećih listića bilo je 4%.

Na uložen prigovor i zahtev Srpske napredne stranke, a u cilju transparentnosti izbornog procesa i u interesu građana Novog Beograda i zaštite njihovog izbornog prava OIK je jednoglasno donela odluku da se izvrši uvid u kompletan izborni materijal i pristupi ponovnom prebrojavanju svih glasačkih listića sa 142 biračka mesta na teritoriji opštine Novi Beograd. Nakon ponovnog prebrojavanja glasačkih listića sa svih biračkih mesta na opštini Novi Beograd, OIK je utvrdio nešto veću razliku u osvojenim glasovima u korist liste Aleksandar Šapić – Naš predsednik opštine Novi Beograd u odnosu na Srpsku naprednu stranku, ali nije došlo do promene u raspodeli odborničkih mandata u budućem sazivu Skupštine gradske opštine Novi Beograd.

U interesu građana Novog Beograda i zaštite njihovog izbornog prava OIK je jednoglasno donela odluku da se izvrši uvid u kompletan izborni materijal i ponovo prebroje svi glasački listići sa teritorije opštine Novi Beograd

Na sednici održanoj dana 25.6.2020. godine Izborna komisija gradske opštine Novi Beograd je, imajući u vidu zajednički interes da se obezbedi zaštita izbornog procesa i izbornog prava građana Novog Beograda, prihvatila uloženi prigovor koji je podnet od strane Srpske napredne stranke i zahtev da se pristupi ponovnom prebrojavanju svih glasačkih listića sa svih 142 biračkih mesta na teritoriji opštine Novi Beograd.

Na pomenutoj sednici OIK-a doneta je jednoglasna odluka da se izvrši uvid u kompletan izborni materijal, kao i da se pristupi ponovnom prebrojavanju svih glasačkih listića sa svih 142 biračkih mesta na teritoriji opštine Novi Beograd, a u cilju otklanjanja sumnji u nepravilnosti prilikom rada biračkih odbora sastavljenih od predstavnika svih podnosilaca lista koji ispunjavaju uslove, te potpune transparentnosti izbornog procesa.

Lista Aleksandar Šapić – Naš predsednik opštine Novi Beograd pobedila na Novom Beogradu

Na sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd, održanoj 22. juna u 19 časova utvrđeni su i objavljeni rezultati izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd na 142 biračka mesta na teritoriji naše opštine.

Pobedu je odnela lista Aleksandar Šapić – Naš predsednik opštine Novi Beograd sa osvojenih 43% glasova što je 23 mandata, dok je lista Aleksandar Vučić  – Za našu decu osvojila 42% glasova odnosno 22 mandata. Treće mesto u sazivu buduće Skupštine gradske opštine Novi Beograd zauzela je lista Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma sa osvojenih 7%, odnosno četiri mandata.

Lista DR Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka osvojila je 2% glasova, dok je lista Srpska desnica – Znamo se, rasli smo zajedno – Miša Vacić osvojila 1% glasova, i ove dve pomenute liste nisu prešle cenzus i nemaju osvojene mandate na ovim izborima.

Nevažećih listića bilo je 4%.

 

OBAVEŠTENJE

Na 4. sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd, održanoj 06.03.2020. doneto je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Novi Beograd pod nazivom ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. koju je za izbore raspisane za 21. jun 2020. godine, podnela Koalicija: Aleksandar Vučić – Za našu decu.

IZBORNA LISTA ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU

Na 6 sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd, održanoj 13.03.2020. doneto je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Novi Beograd pod nazivom IVICA DAČIĆ- „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS) – DRAGAN MARKOVIĆ PALMA“

IZBORNA LISTA SPS -JS NOVI BEOGRAD

Na 10. sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd, održanoj 19.05.2020. doneto je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Novi Beograd pod nazivom DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA

 

Na 11. sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd, održanoj 04. 06. 2020. doneta su Rešenja kojima se proglašavaju sledeće izborne liste:

IZBORNA LISTA „SRPSKA DESNICA – ZNAMO SE, RASLI SMO ZAJEDNO – MIŠA VACIĆ“

IZBORNA LISTA “ALEKSANDAR ŠAPIĆ – NAŠ PREDSEDNIK OPŠTINE NOVI BEOGRAD“

IZBORNA LISTA ALEKSANDAR ŠAPIĆ – NAŠ PREDSEDNIK OPŠTINE NOVI BEOGRAD

Na 15. sednici Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd, održanoj 10. 06. 2020. godine doneto je  Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste.

Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste

 

IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD:

LINB-1-2020 Izborna lista

LINB 2-2020 Ovlašćenje da se podnese izborna lista

LINB -3-2020 Saglasnost nosioca izborne liste

LINB-4-2020 Izjava o prihvatanju kandidature

LINB-5-2020 Spisak birača koji podržavaju iѕbornu listu

LINB-6-2020 Izjava birača koji podržavaju izbornu listu

 

 

Izborna komisija gradske opštine Novi Beograd na sednici održanoj 11.05.2020. donela je rešenje o nastavku izbornih radnji:

 

LINB-1-2020 Izborna lista

LINB -2-2020 Ovlašćenje da se podnese izborna lista

LINB-3-2020 Saglasnost nosioca izborne liste

LINB-4-2020 Izjava o prihvatanju kandidature

LINB-5-2020 Spisak birača koji podržavaju izbornu listu

LINB-6-2020 Izjava birača da podržava izbornu listu