Коначну листу корисника за доделу помоћи за економско оснаживање избеглих лица кроз доходовне активности

На основу члана 5. Уговора о сарадњи број Х-020-344 од 20.11.2023. године, односно број: 9-9/1363 15.11.2023.г одине, закљученог између Градске општине Нови Београд и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, као и члана 18. Правилника о раду Комисије (у даљем тексту: Правилник), Комисијa за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица кроз доходовне активности (у даљем тексту Комисија), именована Решењем председника број:Х-020-1/2023-241 од 24.11.2023. године (у тексту: Комисија) објављује:

КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
БОДОВИ

1 БАБОВИЋ МАРИЦА 90
2 ТУБИЋ ЂОРЂЕ 80
3 МАЧАК ЂОРЂЕ 70
4 МИЉЕНОВИЋ ДРАГАН 70/1
5 ДРАЧА ГОРДАНА 70/2
6 ПОПОВИЋ ЈАНКО 60
7 КОРАЋ РАДЕ 60/1
8 ЛИСИЋ-ДАКИЋ МИРА 60/2
9 РЊАК СОФИЈА 60/3
10 РАКИЋ НИКИЦА 50
11 МАРЧИНКОВИЋ ГОРДАНА 50/1
12 КАЈГАНИЋ СЛОБОДАН 40

Комисијa за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица кроз доходовне активности

Број: II-404-7/A4/2023; 20.03.2023. године

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Радојка Пуача