Коначна листа за избор корисника помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

На основу члана 17. Правилника о раду комисије, Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, Градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Комисија за избор корисника),  дана 07.11.2023. године, објављује: 

КОНАЧНУ  ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАНА 120
02. АРЧАБА АНАСТАЗИЈА 40

  

На основу ове листе са свим корисницима биће закључени уговори којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи у грађевинском материјалу и опреми ради побољшање услова становања избеглица.

  

КОМИСИЈA  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Број: II-404-4/А4/2023;  07.11.2023. 

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Зорица Брадоњић