Коначна листа за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Нови Београд

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) дана 05.10.2023. године, доноси

 КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА РЕДА ПРВЕНСТВА

 за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Градске општине Нови Београд, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи 

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ЉУБОЈА БОШКО 80
02. МАРЧИНКОВИЋ ГОРДАНА 70

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

 

Број: II-404-2/А4/2023; од 05.10.2023. године

  ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

 Радојка Пуача