Коначна листа реда првенства за доделу помоћи у грађевинском материјалу ради побољшања услова становања 

Градска општина Нови Београд, Комисијa за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (у даљем тексту Комисија), на седници одржаној дана, 23.10.2023.године донела је: 

КОНАЧНУ  ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА  ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ РАДИ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА СТАНОВАЊА

 

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. ЛОНЧАРЕВИЋ ТОМИСЛАВ 20

 

Комисијa за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (у даљем тексту Комисија)

 

Број: II-404-5/А4/2023;  23.10.2023. годинe

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                                                                                           Зорица Брадоњић