Коначна листа реда првенства подносилаца пријава за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу којима је помоћ одобрена

На основу члана 17. Правилника о раду комисије, Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности – мали грант (у даљем тексту Комисија за избор корисника), Градске општине Нови Београд, на седници одржаној дана 24.04.2024.године објавила је

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И
ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ КОЈИМА ЈЕ ПОМОЋ ОДОБРЕНА

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Број бодова
01. МАКСУТИ САДИК 100

На основу ове листе са овим корисником биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица, при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности – мали грант

КОМИСИЈA ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Број: II-404-9/А4/2023; 24.04.2024.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зорица Брадоњић