Коначна листа корисника за доделу помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходовне активности

На основу члана 5. Уговора о сарадњи број Х-020-343 од 20.11.2023. године односно број: 9-9/1235 од 15.11.2023. године, закљученог између Градске општине Нови Београд и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, као и члана 8. и 18. Правилника о раду Комисије (у даљем тексту: Правилник), Комисијa за избор корисника помоћи интерно расељеним лицима за покретање, развој и унапређење доходовне активности (у тексту: Комисија) именована Решењем председника број: Х-020-1/2023-242 од 24.11.2023.године на седници одржаној дана 17.05.2024. године, објављује

КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ БОДОВИ

1 ХАСАНИ ГИНЕР 60
2 ЈОВАНОВИЋ МИТАР 60/1
3 МАКСИМОВИЋ ВЛАДИМИР 50

Комисијa за избор корисника помоћи интерно расељеним лицима за покретање, развој и унапређење доходовне активности

Број: II-404-8-А8/2023; 17.05.2024.годинe

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Радојка Пуача