Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 10. марта 2016. године, утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, Градска општина Нови Београд и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14 ) оглашава

ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, Градска општина Нови Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) од 21. марта до 19. априла 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), 12.маја 2016. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. априла 2016. године.