Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин Бунар до Улице Марије Бурсаћ, општине Земун и Нови Београд

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу за закључком Комисије за планове Скупштине града Београда оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР (ОД БУЛЕВАРА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ПРИЛАЗ) ДО УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД

Јавни увид