Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за Блок 32

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за Блок 32 можете видети овде :
Javni poziv Blok 32