Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (“ИМТ”), Градска општина Нови Београд – II фаза

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 25.4.2024. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ“), Градска општина Нови Београд – II фаза са Извештајeм о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23)

оглашава
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ („ИМТ“),ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД – II ФАЗА са
Извештајem о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 3. јуна до 3. јула 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, 25. јула 2024. године у 13 часова.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком, од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 3. јулом 2024. године.