Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду

Комисија за планове Скупштине града Београда оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ (I ФАЗА, II ЕТАПА) – ЦЕЛИНА ТО НОВИ БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР за изградњу објекта и водова система даљинског грејања у Београду , juл 2019.