Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда

Обавештење о раном јавном увиду у измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда изложене су на јавни увид у згради Градске управе, у улици 27. марта број 43 – 45  (сала II у сутрену) у периоду од 25.09.2017. до 09.10.2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

 

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, у улици 27. марта бр 43-45 (сала II у сутерену).

 

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у улици Краљице Марије број 1, најкасније до 09.10.2017. године.