Изложба „Трансфери“ у Блок галерији

У новобеоградској Блок галерији, Јурија Гагарина 221, у петак, 24. фебруара, с почетком у 19 часова биће отворена изложба групе аутора Љубомира Вучинића, Владимира Ристивојевића, Ђорђа Арнаута, и Жељке Момиров, под називом „ТРАНСФЕРИ“.

Пројекат „Трансфери“ је осмишљен од стране групе уметника са интенцијом да синергијом коју чине лични сензибилитети оформи нову – обједињену слику чији општи визибилитет говори о осећањима произашлим из општег стања кроз лични ракурс.

Личне визуре, рецентно активних и верификованих уметника саме по себи, имају значај и етаблирани квалитет, али оно што овај пројекат издваја од уобичајених експозиција је форма колаборативног деловања , где појединачно не губи своју сигнификантност, већ се интегрише у осмишљени скуп који полифоно и хармонично делује ка перцепцији на вишем социо нивоу. Сами аутори су свесни да концепцијски интергисани у групни ангажман додају својим визијама – осећањима за ишчитавање личних исказа.

Значајне претходне референце које су аутори овог пројекта остварили као појединци је чињеница за одрживост и на колективном- вишем нивоу задатка. Пројекат је померен у односу на устаљене позиције у оквирима медијских габарита и отворен је ка новим ишчитавањима у оквиру савремених токова. Разлике које иницира пројекат „Трансфери “ усмерене су на форму истраживачког рада, путањама креативних принципа и покушаја чији крајњи продукти нису само артефакти, него и бележење позиције у временском оквиру.

Изложба ће бити отворена до 8. марта.