Izložba Amera Hadžića u Blok galeriji

U novobeogradskoj Blok galeriji, Jurija Gagarina 221, PETAK, 16. OKTOBRA, s početkom u 19 časova, biće otvorena izložba grafika, autora AMERA HADŽIĆA.

Amer Hadžić, rođen je 26.01.1987. godine, u Sarajevu. Osnovnu školu i srednju školu primenjenih umetnosti, odsek reklamna grafika, završio je u Sarajevu. Akademiju likovnih umetnosti, odsek grafika, u klasi profesora Salima Obralića, završava 2010.godine, nakon čega upisuje postdiplomski studij koji završava 2012. godine. Učestvovao je u mnogim samostalnim, grupnim izložbama, projektima i kolonijama. Od 2009. god. član je ULU HKD Napretka, a od 2011. god. član je ULUBIH-a, te 2011. godine osniva Udruženje za promociju kulture i umetnosti „Arka“ . Zaposlen je na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu, odsek grafika.

U predgovoru kataloga čiji je potpisnik dr Danis Fejzić stoji:

“ Grafički listovi Amera Hadžića svjedoče o postojanosti, kontinuitetu, zanosu – želji koja ne izmiče kontroli i koja ne da da samu sebe raspline. Želja je to za discipliniranim bilježenjem, za „faktografijom slutnje“ kojoj nije cilj da išta doslovno objašnjava niti doslovno ilustruje. Uistinu se dešava jedna metafizička međuigra i sadejstvo planova i površina koji pjesnički pulsiraju, svjedočeći o još uvijek mladoj, neiskvarenoj, neblaziranoj autorskoj osobi. Hadžić i ne pokušava da se distancira od „utabane staze“ koju su „krčili“ veliki majstori čija imena znamo i čija djela (konceptualno i estetski „dišu“ i u Hadžićevom rukopisu) tvore kolektivnu i značajnu historijsko-memorijsku činjenicu. Uvažavajući sve to, prisustvujemo osmišljenoj i već sada jasnoj viziji – senzaciji Kuće… Hadžićeva Kuća je Dom, Utočište, Hram, Totem, San koji objašnjava sopstveni prostor te ima svoju logiku. Svojstveno i velikim stvaraocima, koji su bili sličnog estetskog i filozofskog određenja, i Hadžić uspješno transponira i transformira prvobitnu i svima poznatu informaciju u nešto što je Sveto, u likovni svijet koji gledaoca zaokuplja i „useljava“ u fantastični ambijent. Autor zaista vješto pomiruje arhitektonski-doslovni činilac sa onim što je temelj njegove kreativne zamisli: oživotvorenje, davanje prikaza davno potisnutoj uspomeni o Kući koja samo čistom i radoznalom tragaocu i miriše i boji i živi… Svakako sam mišljenja da, umjesto hladnog „seciranja“ predstavljenih listova, ovdje treba insistirati na osjetilima i prvobitnom doživljaju koji kao takvi odagnavaju kalkulacije i stereotipe. Na takav način se omogućava i umjetniku da ustraje u svom naumu… Fascinaciju učiniti živom – san uprizoriti. Kuću oživjeti i san prepričati. Za sve Vas koji poput mene osjećamo – slutimo sve navedeno, izbora nema, niti treba da ga bude… Uđimo!“

Izložba će biti otvorena do 28. oktobra 2020. godine.