Иновативна услуга “Дефектолошки кутак” у општинском Центру

slika slika

У просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом “Нови Београд” у ул. Булевар Зорана Ђинђића 64 отпочео је са радом “Дефектолошки кутак”, нова бесплатна иновативна услуга у оквиру лепезе услуга општинског Центра намењених рањивим групама грађана.

Састанак са представницима педагошко-психолошких савета одржала је директорка општинског Центра, Милка Миловановић-Минић.

“Циљ нам је да кроз поменуту иновативну услугу додатно унапредимо професионалну  подршку у заједници, да допринесемо оснаживању капацитета новобеоградске интерресорне комисије (ИРК) за пружање додатне подршке деци за укључивање у рани развој и образовање као и да се оној деци којој је то из различитих разлога потребно обезбеди додатна бесплатна дефектолошка подршка како би остварила своја права и додатно се укључила у све видове живота у заједници. Желимо да допринесемо остваривању процеса инклузије у школама са наше територије и да будемо подршка како деци тако и учитељима”.- истакла је Милка Миловановић-Минић.

Након одржаног састанка стручни радници су се усагласили око потребе за једном оваквом услугом и подршком пре свега ученицима са развојним сметњама и специфичним тешкоћама у учењу а затим и колегама у школи који са много труда и посвећености приступају овим ученицима чинећи све да им олакшају укључивање у образовни систем.

Са децом узраста од 7-10 година  (1-4.разреда) која ће користити иновативну бесплатну услугу “Дефектолошки кутак” радиће дефектолог сваког радног дана. Tермини долазака деце претходно се дефинишу са родитељима и школом.

Дефектолог ће утврдити развојне и функционалне карактеристике сваког детета неопходне за учење и оптималан развој (особености грубе моторике, фине моторике, перцептивних спсобности, интелектуалних способности, говорних спсособности, социјално – емоционалног развоја и понашања), пратити развој деце која буду користила услугу, водити евиденцију о истом (евалуациони извештај) и на основу детектованих специфичности предлагати и спроводити облике рада из домена струке и компетенција, предлагати и спроводити индивидуалне/групне стимулативне третмане и едукативне игре, стручним знањем и саветодавним радом пружати подршку деци и родитељима, пружати подршку васпитачима и стручним сарадницима у планирању и реализовању школског плана.

Циљ је подршка у задовољењу развојних потреба деце, подстицање и напредовање у социјалном, емоционалном, физичком и интелектуланом развоју кроз укључивање у различите активности и програме које општински Центар спроводи.

Дефектолог из Дефектолошког кутка ће сарађивати са члановима школског стручног тима у процесу процене, праћења и евалуације ефеката примењених метода у раду, сарађиваће са родитељима и члановима уже породице у циљу сагледавања укупног жвотног функционисања детета и указивати родитељима на проблем и предлагаће активне мере које родитељи могу да реализују у кућним условима у циљу укупно бољег функционисања и квалитетног развоја детета.

Стручни радници су се усагласили око тога да резултати напора свих расположивих ресурса у систему образовања често нису у оквирима очекиваног или изостају због недостатка адекватне подршке у заједници.

У складу са закључком о потреби укључивања ученика у иновативну услугу као вид подршке инклузивном процесу у складу са Законом о образовању и Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године и мисијом општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ који се бави умрежавањем локалних актера у циљу подршке рањивим групама грађана да своја права остваре, унапреде и заштите.